Gizlilik Politikası

İLETİŞİM FORMU – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA METNİ

Mirap Turizm Gıda Mağazacılık İşletme Ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile paylaşılan kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, kişisel verilerin yasaya uygun olarak işlenmesini ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla teknolojik ve altyapı olanaklarını kullanarak gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde. Kişisel verilerinizi, Kanunda ve diğer yasalarda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlar için, yasaya ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin, işlendikleri amaç için gerekli olan veya ilgili mevzuatta belirtilen azami süre boyunca ve olası hukuki zamanaşımı süreleri boyunca saklanacağını garanti ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL VE HANGİ HUKUKİ GEREKÇELERLE TOPLARIZ

Kişisel verilerinizi, web sitemiz aracılığıyla sizin tarafınızdan sağlanan rezervasyon formundan toplarız. Kişisel verileriniz, Şirket ile sizin aranızdaki hukuki ilişki çerçevesinde bir iş/sözleşmenin kurulması için gerekliliği, bir hakkın tesis, kullanım veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemesi durumunda, Şirket’in meşru çıkarları doğrultusunda işlenebilir. Bu verileri, Şirket’in meşru haklarının korunması için gereklilik halinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

Adınız, soyadınız, iletişim verileriniz, kişi sayısı, konaklama tarih ve saati hakkındaki kişisel verilerinizi, talebinizi alarak sizinle iletişime geçmek amacıyla işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili haklarınız aşağıda belirtilmiştir;

  • Şirket’in sizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğren me ve eğer işliyorsa, bununla ilgili bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında kime aktarıldığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • Kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Düzeltme, silme veya yok etme talepleri durumunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme,
  • Düzgün bir şekilde sunulan başvurularınızı otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili konularda, isterseniz, resepsiyonun talebiniz üzerine sağlayacağı başvuru formunu doldurabilir veya Şirket’in web sitesindeki başvuru formunu doldurabilirsiniz. Belgeleri, sistemimizde kayıtlı olan daha önce bildirdiğiniz e-posta adresinden postayla veya bir noter aracılığıyla gönderebilir veya elden resepsiyona teslim edebilirsiniz. Daha önce bilgilendirildiğiniz ve sistemimize kayıtlı olan e-posta adresinizden e-postalarınızı aşağıdaki e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Bebek Mah. Cevdet Paşa Caddesi No: 51, 34342 İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: (+90-212) 257 12 55
Faks: (+90-212) 257 12 66
ePosta: info@luccastyle.com

Loading...